Nasze poradnie oraz zakres oferowanych usług

Staramy się stale rozwijać abyśmy mogli dostarczać naszym pacjentom jak najszerszy zakres usług medycznych. Aktualnie w naszej placówce oferujemy następujące usługi.

Poradnia chorób płuc

Rejestracja w godzinach pracy poradni pod numerem telefonu:
(48) 360-25-24

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia poradnia chorób płuc czynna jest w godzinach:

Poniedziałek: 16:00 – 20:00
Wtorek: 16:00 – 20:00
Środa:   07:30 – 13:00 i 16:00 – 20:00
Czwartek: 16:00 – 20:00
Sobota: 08:00 – 13:00 

 

W naszej poradni przyjmują lekarze:

Jarosław Dobielskispecjalista chorób płuc

Mariusz Korzeniowskispecjalista chorób płuc, specjalista onkologii klinicznej

 

W ramach poradni oferujemy następujące usługi:


Poradnia psychiatryczna

Rejestracja w czwartki w godzinach pracy poradni pod numerem telefonu:
(48) 360-25-24 

W ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia poradnia psychiatryczna czynna jest w godzinach:

Poniedziałek: 16:00 – 20:00
Wtorek: 16:00 – 20:00
Czwartek: 16:10 – 21:10
Sobota: 08:00 – 14:00 

 

W naszej poradni przyjmują lekarze:

Katarzyna Wolskalekarz psychiatra 

 

W ramach poradni oferujemy następujące usługi:

 • diagnoza psychologiczna i terapia osób dorosłych
 • pomoc psychologiczna w sytuacjach trudnych
 • porady psychologiczne
 • diagnostyka neuropsychologiczna
 • praca z pacjentami po nabytych uszkodzeniach mózgu, diagnostyka i terapia dysfunkcji zachowania (funkcje językowe, poznawcze, wykonawcze, emocjonalno-osobowościowe)
 • trening pamięci

Badania osób ubiegających się o:

 • urząd sędziego
 • prokuratora
 • kuratora sądowego
 • asesora sądowego i prokuratury
 • broń myśliwską lub do ochrony osobistej
 • wykonywanie lub kierowanie działalnością gospodarczą przy wytwarzaniu i obrocie materiałami wybuchowymi
 • nabywanie lub przechowywanie materiałów wybuchowych
 • licencję detektywa
 • pełnienie funkcji inspektora transportu drogowego
 

Poradnia onkologiczna

Badanie bronchofiberoskopowe