Nasz personel

Stawiamy na zespół specjalistów, rozwiązujemy problemy naszych chorych kompleksowo.

Jarosław Dobielski

specjalista chorób płuc – tel. 608 090 907

Nadieżda Król

specjalista chorób płuc

Edyta Michrowska-Kobylska

specjalista chorób płuc

Mariusz Korzeniowski

specjalista chorób płuc, specjalista onkologii klinicznej

Paweł Prokopczyk

specjalista psychiatrii, umiejętności z zakresu psychiatria sądowa i psychoterapii

Kinga Dziwańska

dr n. hum. Specjalista psycholog kliniczny, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, biegły sądowy

Kwalifikacje:
  • W 2000 roku ukończyła studia na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego.
  • W 2006 roku uzyskała stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie psychologii.
  • W 2011 – zdała Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w Centrum Egzaminów Medycznych, uzyskując tytuł Specjalisty Psychologa Klinicznego.
 Doświadczenie:

Od dziesięciu lat pracuje jako psycholog kliniczny. W dotychczasowej pracy zawodowej zajmowała się przeprowadzaniem badań psychologicznych, interpretowaniem ich wyników oraz planowaniem i prowadzeniem terapii psychologicznej. Była odpowiedzialna za prawidłowy przebieg terapii osób z zaburzeniami psychicznymi, zajmowała się diagnozowaniem oraz terapią indywidualną. Pracowała z rodziną, udzielała wsparcia psychicznego, zajmowała się psychoedukacją oraz terapią funkcji poznawczych, itd. Ukończyła szereg kursów z zakresu psychologii klinicznej. Posiada bogatą wiedzę teoretyczną i praktyczną z zakresu psychologii oraz socjologii.

Katarzyna Wolska

lekarz psychiatra