Baza wiedzy

Ultrasonografia płuc ( PBUP)

Ultrasonografia płuc ( PBUP) jest jeszcze mało rozpowszechnioną, nową metodą obrazowania opłucnej i obwodowych części miąższu płuc przylegających do ściany klatki piersiowej. Jest to metoda nieinwazyjna, niebolesna, nieszkodliwa, nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta.

Usg płuc może być wykorzystywane w badaniach profilaktycznych celem wczesnego wykrycia zmian patologicznych.  Badanie można wielokrotnie powtarzać w celu monitorowania przebiegu choroby.  Często usg płuc może zastąpić wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej (wielokrotne naświetlanie promieniami X zwiększa ryzyko powstania nowotworu).

Wykonanie usg płuc zalecane jest u osób z przewlekłym kaszlem, bólem w klatce piersiowej, dusznością, krwiopluciem, u palaczy tytoniu, u osób narażonych na przebywanie w zadymionym, zapylonym środowisku.

W badaniu ultrasonograficznym płuc można rozpoznać :

Pakiet onkologiczny

Pacjent, u którego podejrzewa się chorobę nowotworową, musi być jak najszybciej zdiagnozowany i bezzwłocznie rozpocząć leczenie.

Na szybką ścieżkę onkologiczną składają się trzy elementy: 

• szybka diagnostyka,

• szybkie leczenie,

• skoordynowana opieka długofalowa po zakończonym leczeniu.

1. LEKARZ PODSTAWOWEJ OPIEKI ZDROWOTNEJ

Podstawowa diagnostyka i szybka decyzja

• Pacjent zgłasza się do swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, którego zadaniem jest określenie, za pomocą dostępnych mu narzędzi – badania podmiotowe i przedmiotowe oraz znajdujące się w zakresie świadczeń gwarantowanych POZ badania diagnostyczne, czy wizyta u lekarza specjalisty jest konieczna.

• Lekarz podstawowej opieki zdrowotnej już dziś może zlecić 50 badań z zakresu diagnostyki laboratoryjnej i obrazowej, a wkrótce katalog ten… Czytaj dalej

Badanie bronchofiberoskopowe

Bronchoskopia to wziernikowanie dróg oddechowych wykonywane zazwyczaj w znieczuleniu miejscowym po uprzedniej premedykacji. Najczęściej wykonywana jest m.in. u pacjentów z podejrzeniem choroby nowotworowej, sarkoidozy lub w celach terapeutycznych np. usuwanie nadmiaru wydzieliny bądź ciała obcego.

Podstawowe informacje

Bronchoskopia jest bezpośrednim badaniem wzrokowym krtani, tchawicy i oskrzeli. W tym celu używa się giętkiej cienkiej rurki o średnicy od 4-6 mm (bronchoskopu) z układem optycznym i źródłem światła na końcu. Bronchoskopia umożliwia lekarzowi postawienie diagnozy i leczenie niektórych schorzeń. Giętki bronchoskop może być zastosowany w celu usunięcia wydzieliny, krwi, oraz ciał obcych, do podawania leków bezpośrednio do oskrzeli i do określania miejsca krwawienia.

Opis badania

Przed badaniem często podaje się lek uspokajający aby zmniejszyć lęk . Dodatkowo podaje się atropinę w celu zmniejszenia… Czytaj dalej

Domowe leczenie tlenem – DLT

Dum spiro spero – Póki oddycham mam nadzieję.

Domowe leczenie tlenem to jedno z największych osiągnięć w dziedzinie leczenie niewydolności oddechowej ostatnich lat. Dzięki temu dobrodziejstwu możemy pomóc chorym z tym schorzeniem żyć dłużej i lepiej.

Kto potrzebuje tlenu?

Chorzy z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia.

Jak rozpoznaje się niewydolność oddechową?

Niewydolność oddechową rozpoznaje się gdy ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej spad poniżej 60 mm Hg a dwutlenku węgla jest wyższe niż 45 mm Hg u chorego zbadanego w spoczynku.

U kogo i kiedy można podejrzewać niewydolność oddechową?

80 % chorych na świecie, oddychających tlenem w domu, to chory z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc w jej schyłkowej postaci. Pozostali to chorzy cierpiący na inne schorzenia niszczące płuca. Wystarczy proste nieinwazyjne… Czytaj dalej

Bezdech Senny – podstawowe wiadomości

Obturacyjny bezdech senny – definicja i charakterystyka

Obturacyjny bezdech senny (śródsenny) (OBS, OSAS – obstructive sleep apnea syndrome)znany też jako obturacyjny bezdech podczas snu (OBPS) jest schorzeniem polegającym nawstrzymaniu przepływu powietrza przez drogi oddechowe podczas snu, występującym wielokrotniew czasie nocy i trwającym powyżej 10 sekund. Powyższe wstrzymanie przepływu powietrza wynikaz obturacji górnych dróg oddechowych czyli zapadania się języka i ścian gardła. Jest to spowodowanewystępującym w czasie snu spadkiem napięcia mięśni gardła, który występuje także u osób zdrowych,jednak ma mniejsze nasilenie. Cechą charakterystyczną obturacyjnego bezdechu podczas snu sązachowane ruchy oddechowe mięśni klatki piersiowej i brzucha – chory próbuje oddychać, ale blokadadróg oddechowych nie pozwala na nabranie powietrza do płuc.

Istnieją również odmiany… Czytaj dalej

Badanie spirometrzyczne

To nieinwazyjne badanie czynności płuc, które pozwala rozpoznać wiele chorób przebiegających z obturacją oskrzeli. Są to najczęściej Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc i Astma. Badanie spirometryczne powinny wykonać: osoby palące tytoń, zarówno czynnie jak i biernie, pacjenci odczuwający duszność napadową, duszność w spoczynku i po wysiłku, osoby cierpiące z powodu przewlekłego kaszlu.

Ważne jest aby samo badanie było wykonywane przez doświadczony personel a jego ocena dokonywana przez specjalistę z zakresu chorób płuc.