Domowe leczenie tlenem – DLT

Dum spiro spero – Póki oddycham mam nadzieję.

Domowe leczenie tlenem to jedno z największych osiągnięć w dziedzinie leczenie niewydolności oddechowej ostatnich lat. Dzięki temu dobrodziejstwu możemy pomóc chorym z tym schorzeniem żyć dłużej i lepiej.

Kto potrzebuje tlenu?

Chorzy z niewydolnością oddechową różnego pochodzenia.

Jak rozpoznaje się niewydolność oddechową?

Niewydolność oddechową rozpoznaje się gdy ciśnienie parcjalne tlenu we krwi tętniczej spad poniżej 60 mm Hg a dwutlenku węgla jest wyższe niż 45 mm Hg u chorego zbadanego w spoczynku.

U kogo i kiedy można podejrzewać niewydolność oddechową?

80 % chorych na świecie, oddychających tlenem w domu, to chory z Przewlekłą Obturacyjną Chorobą Płuc w jej schyłkowej postaci. Pozostali to chorzy cierpiący na inne schorzenia niszczące płuca. Wystarczy proste nieinwazyjne badania za pomocą pulsoksymetru aby potwierdzić to podejrzenie. Odczyt SaO mniejszy od 90% wskazuje na konieczność badania gazów krwi.

O czym należy zawsze pamiętać?

Tlen to lek, który przynosi ulgę i poprawia stan chorego z tego powodu należy go używać pod kontrolą specjalisty.