Ultrasonografia płuc ( PBUP)

Ultrasonografia płuc ( PBUP) jest jeszcze mało rozpowszechnioną, nową metodą obrazowania opłucnej i obwodowych części miąższu płuc przylegających do ściany klatki piersiowej. Jest to metoda nieinwazyjna, niebolesna, nieszkodliwa, nie wymaga specjalnego przygotowania pacjenta.

Usg płuc może być wykorzystywane w badaniach profilaktycznych celem wczesnego wykrycia zmian patologicznych.  Badanie można wielokrotnie powtarzać w celu monitorowania przebiegu choroby.  Często usg płuc może zastąpić wykonanie zdjęcia rentgenowskiego klatki piersiowej (wielokrotne naświetlanie promieniami X zwiększa ryzyko powstania nowotworu).

Wykonanie usg płuc zalecane jest u osób z przewlekłym kaszlem, bólem w klatce piersiowej, dusznością, krwiopluciem, u palaczy tytoniu, u osób narażonych na przebywanie w zadymionym, zapylonym środowisku.

W badaniu ultrasonograficznym płuc można rozpoznać :

  • płyn w jamie opłucnej

  • odma opłucnowa (obecność powietrza w opłucnej)

  • zapalenie płuc

  • niedodma

  • zatorowość płuna

  • podejrzenie zmian nowotworowych, zmian przerzutowych ( guzy płuc, guzy opłucnej, zmiany przerzutowe do płuc i opłucnej)

  • obrzęk płuc

  • ARDS

  • stłuczenie płuca

  • zmiany śródmiąższowe płuc

Często zmiany chorobowe w obrazie ultrasonograficznym płuc są widoczne znacznie szybciej, na wcześniejszym etapie choroby, niż w klasycznym zdjęciu rtg klatki piersiowej. Można również obserwować zmiany dużo mniejsze, niż te widoczne na zdjęciu rentgenowskim. Ultrasonografia umożliwia także dokładną lokalizację zmiany.

USG płuc umożliwia również bezpieczną diagnostykę inwazyjną zmian uwidocznionych w czasie badania: nakłucie jamy opłucnej pod kontrolą usg, biopsja zmian podejrzanych o charakter nowotworowy płuca, opłucnej, ściany klatki piersiowej.