Badanie spirometrzyczne

To nieinwazyjne badanie czynności płuc, które pozwala rozpoznać wiele chorób przebiegających z obturacją oskrzeli. Są to najczęściej Przewlekła Obturacyjna Choroba Płuc i Astma. Badanie spirometryczne powinny wykonać: osoby palące tytoń, zarówno czynnie jak i biernie, pacjenci odczuwający duszność napadową, duszność w spoczynku i po wysiłku, osoby cierpiące z powodu przewlekłego kaszlu.

Ważne jest aby samo badanie było wykonywane przez doświadczony personel a jego ocena dokonywana przez specjalistę z zakresu chorób płuc.